اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۶۰ هزار میلیارد تومان به منابع جبران حذف ارز ترجیحی اضافه شد