کرونا جان ۸۲ ایرانی دیگر را گرفت/ مرگ و میر صفر در ۸ استان کشورمان

کرونا جان ۸۲ ایرانی دیگر را گرفت/ مرگ و میر صفر در ۸ استان کشورمان