اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیس جمهور جیرفت را به مقصد تهران ترک کرد