محمد هاشمی: ما نمی‌توانیم برای آمریکا تعیین تکلیف کنیم/ اعتماد: نمی‌توان از عنوان «جمهوری اسلامی» دفاع عقلانی کرد

محمد هاشمی: ما نمی‌توانیم برای آمریکا تعیین تکلیف کنیم/ اعتماد: نمی‌توان از عنوان «جمهوری اسلامی» دفاع عقلانی کرد