اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در یک حالت الاتحاد پنج بر صفر بازنده می‌شود