تعمیر تلویزیون سامسونگکالیبراسیون و تعمیرات و فروش تجهیزات …گروه ساختمانی آروین سازهآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …

سرقت مسلحانه با شلیک به پای ۲ کارگر