نباید ابزار انتقام‌گیری جریان‌های سیاسی باشیم/ اگر کسی مرتکب جرم شد، نباید به خانواده‌اش ظلم شود