اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیسی در سازمان ملل علیه یکجانبه گرایی آمریکا به پا خاست