استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، برق ۳کلان‌شهر را بلعیدند