جنگل هیرکانی ابر شاهرود آتش گرفت/ امدادرسانی توسط نیروهای محلی

جنگل هیرکانی ابر شاهرود آتش گرفت/ امدادرسانی توسط نیروهای محلی