سرنوشت عجیب وصیت‌نامه‌های رزمندگانی که بعد از ۳۲سال به دست نویسندگانش رسید