روزی سرمربی پرسپولیس می‌شوم و دوباره استقلال را می‌برم/ نگذاشتند در پرسپولیس از فوتبال خداحافظی کنم/ رویانیان باعث شد در دربی بازی کنم

روزی سرمربی پرسپولیس می‌شوم و دوباره استقلال را می‌برم/ نگذاشتند در پرسپولیس از فوتبال خداحافظی کنم/ رویانیان باعث شد در دربی بازی کنم