اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تاکیدامیر عبداللهیان بر تقویت همکاری بخش‌های خصوصی هند و ایران