۷۸ درصد تهرانی‌ها دُز اول واکسن را دریافت کرده‌اند