اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

این جریان سیاسی مردم را خون‌جگر کرده است/ ترکیه و عراق مدیریت کنند، گردوغبار کمتر می‌شود