حسینی: به مدیران همه تیم‌ها کمک می‌شود جز پرسپولیس

حسینی: به مدیران همه تیم‌ها کمک می‌شود جز پرسپولیس