فروش و آموزش انواع نرم افزار حسابداري …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوبسته بندی ادویه جات و انواع مواد …فروش تفنگ میخکوب هیلتی DX-450

کرونا از طریق بزاق دهان هم منتقل می‌شود