افزایش مراجعه به مراکز درمانی در برخی شهرستان‌ها/ دیروز کمترین نرخ ابتلا در سه‌ماه گذشته/  احتمال اوج گیری موج ششم از شرق کشور  +نقشه و نمودار