اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فضاسازی ضد انقلاب علیه سرود سلام فرمانده معلول عصبانیت از این حرکت مردمی است