توهین آن هوادار به مظلومی را ارتش سرخ هم نمی‌کرد/ بزرگ‌تر از فرشید اسماعیلی به استقلال آمده و رفته