اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت سیزدهم به تامین سالن‌های مناسب رشته‌های مختلف اهتمام ویژه دارد