هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتدوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزش نرم افزارهای طراحی مهندسی …گیربکس خورشیدی

اعتماد به آمریکا و اروپا را به طور کامل از دست داده‌ایم/ ما برجام را از بین نبردیم آن را نجات دادیم/ هیچ تماسی با آمریکا نداشته‌ایم و هیچ علاقه‌ای هم برای آن نداریم