سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است/  ما به وعده های دولت آمریکا اطمینان نداریم