اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اسکوچیچ: فقط از همگروهی با یک تیم می‌ترسم