اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با برد ژاپن جنگ صعود در گروه دوم پیچیده شد