سلیمی: سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی نزولی شد

سلیمی: سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی نزولی شد