اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت به‌دنبال ادامه محدودیت عرضه