تأکید  امیرعبداللهیان بر پایبندی تیم مذاکره‌کننده به قانون هسته‌ای مجلس