«علامه حسن‌زاده آملی» سرمایه‌ بی‌نظیر حوزه‌های علمیه بود