اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تقدیم برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی به مجلس