نوشیدن قهوه خطر ابتلا به چه بیماری را کاهش می‌دهد؟

نوشیدن قهوه خطر ابتلا به چه بیماری را کاهش می‌دهد؟