اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها وظیفه شهرداری‌هاست نه دستگاه قضا