برداشت ۱۲ میلیارد دلاری دولت روحانی از صندوق توسعه ملی

برداشت ۱۲ میلیارد دلاری دولت روحانی از صندوق توسعه ملی