من به مردم گفتم از طریق دیپلماسی می‌توان تحریم‌ها را رفع کرد / اگر الان سال ۹۲ باشد من همین مسیر را می‌روم