تولید کننده محلولهای استاندارد …کلاس فشرده آیلتس و تافلدستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …تجهیزات ضدعفونی کننده بدون نیاز …

۷۰ درصد سپرده‌های بانکی برای یک درصد جامعه است