فیلم/ علیرضا دبیر: برای حل مشکلات کشتی گدایی می‌کنم