مبادلات تجاری ایران از ۶۳میلیارد دلار گذشت

مبادلات تجاری ایران از ۶۳میلیارد دلار گذشت