اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس از همکاری نظامی تهران و مسکو