مشاور فرهنگی و رسانه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری منصوب شد