واکنش باشگاه گل‌گهر درباره استفاده از بازیکن غیرقانونی

واکنش باشگاه گل‌گهر درباره استفاده از بازیکن غیرقانونی