رادیو نمایش در تاسوعا و عاشورا «حسینیه» می‌شود

رادیو نمایش در تاسوعا و عاشورا «حسینیه» می‌شود