۳ بازیکن به اردوی تیم امید در تاجیکستان اضافه شدند