اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زاهدی‌وفا از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد؟