اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دیدار نبیه بری با علی باقری در بیروت