اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۶۰۰ میلیارد تومان از منابع یارانه ها به وزارت بهداشت داده شد