خط حزب‌الله با عنوان «مبارزه مداوم علیه جریان باطل» منتشر شد