چرا نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت؟

چرا نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت؟