رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس: افق مذاکرات امیدوارکننده است