اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کارگر ایرانی دستفروشی را به کار در کارخانه ترجیح می‌دهد