عایق صوتیشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …مشکلات تنفسی در صنعت مرغداری و …سقف پاسیو . اجرای نورگیر

بیان علت فوت زنده‌یاد نادر دست‌نشان